ගතවූ දිනයේ සපුගස්කන්දෙන් ආසාදිතයන් 193 ක්

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ආසාදිතයන් ගණන 229ක්.
ඒ අතරින් 193 දෙනෙකු සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 19 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 13ක් පාදුක්කෙන් හඳුනා ගැණුනා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *