කිසිවකු නොසිතන කණ්ඩායමක් සමග නව බලවේගයක් හදනවා / විපක්ෂනායක කියයි

නව බලවේගයක් ගොඩනැගීම සඳහා පාර්ශ්ව රැසක් තමා සමඟ එක්වීමට නියමිත බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
විපක්ෂනායකවරයා මේ බව පැවසුවේ , අම්බලන්තොට දී පැවැති වැඩසටහනක් අතරතුරයි.

“ මේ තත්ත්වය තුළ ඉදිරියේදී පළාත් සභා මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනකොට මම අහන්නට කැමතියි මේ රටේ ජනතාවගෙන්, පළාත් සභාවෙත් 69 ලක්ෂයක් දෙන්නද හිතාගෙන ඉන්නේ ? කවුරුත් නොසිතන, කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ නැති ඓතිහාසික සන්ධානයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. කවුරුත් ජීවිතේට විශ්වාස කරන්නේ නැති කණ්ඩායම් රැසක් අපිත් එක්ක එකතුවෙමින් යන ගමන නිර්මාණය වෙමින් යනවා. “

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *