ජීවිත බිලිගත් මාරක අනතුර සිදුවූ ස්ථානයට ආරක්ෂිත වැටක්

ජීවිත 15ක් අහිමි කරමින් මාරක බස් අනතුර සිදුවූ ලුණුගල – පස්සර මාර්ගයේ 13 කණුව ප්‍රදේශයෙන් ආරක්ෂක වැටක් ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
එම කලාපයේ මාර්ගයේ රථවාහන වේගය අවම කිරීම සඳහා බම්පර් යෙදීමක් ද අද දිනයේ සිදුකර තිබුණා.
එම අවදානම් ද්විත්ව වංගුව ආශ්‍රිතව යකඩ වැටක්ද ඉදිකර තිබෙනවා.
දීර්ඝ කාලයකට පෙර එම මාර්ගයට කඩා වැටී තිබූ ගල මෙතෙක් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන නැහැ.
එය ඉවත් කිරීම සදහා කළකට පෙර යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබුණද නිලධාරීන් අවශ්‍ය පියවර නොගත් බවටයි චෝදනා එල්ලවන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *