මාරක අනතුරේ රියදුරා බසය පැදවූයේ දුරකථන ඇමතුමක් ගනිමින් / ඇසින් දුටුවකු හෙළිකරයි -(AUDIO)

පස්සර දී ජිවිත රැසක් අහිමි කරමින් අනතුරට පත්වූ බස් රථයේ රියදුරා අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ ජංගම දුරකථනයෙන්ඇමතුමක් ලබා ගනිමින් බස් රථය පදවා ඇති බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.
බස් රථය අනතුරට පත්වූ ස්ථානයට ආසන්නයේ දී ඊට ගොඩවීමට සූදානම්ව සිටි පුද්ගලයකු අද අනාවරණ කළේ තමන් දිනපතා එම බස් රථයේ ගමන් කළ ද අනතුර සිදුවූ දිනයේ රියදුරා තමන් වෙනුවෙන් බස් රථය නතර නොකර ඉදිරියට ගමන් කළ බවයි.
ඒ වන විටත් රියදුරා දුරකථන ඇමතුමක සිටි අතර මොහොතකින් බස් රථය තමන් ඉදිරිපිට දීම ප්‍රපාතයට ගමන් කළ බවයි මෙම අත්දැකීමට මුහුණ දුන් ඉම්බ්‍රාන් ඛාන් මාධ්‍ය වෙත සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *