චීන කොරෝනා එන්නත ගත්තොත් චීන විසා පහසුවෙන්

ඇතැම් රටවල පුරවැසියන්ට තම රට තුළට ඇතුළුවීමට අවසර දීම සීමා කර තිබුණද චීනයේ නිර්මාණය කළ කොවිඩ් -19 එන්නත් භාවිත කළ එම රටවල පුරවැසියන්ට චීනයට ඇතුලුවීමට අවසර ලබා දෙන බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.
බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙබ් අඩවිය පැවසුවේ, චීනයේ වීසා සම්බන්ධ මෙම නව නියමය , එරට කොරෝනා එන්නත් වල අලෙවි උපක්‍රමයක් ලෙස භාවිත කරමින් පවතින බවයි.
ඒ අනුව කොරෝනා අවදානම හමුවේ චීනයට පිවිසීම තහනම් කළ රටවල පුරවැසියන්ට චීන එන්නත මිලදී ගන්නේ නම් වීසා හිමිවීමට නියමිතයි.
කෙසේ වෙතත් චීනය පවසන්නේ , මෙය තහනම ක්‍රියාත්මක රටවල පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ පිවිසීමේ වීසා තහනම ලිහිල් කිරීමක් බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *