රුසියානු – ඉන්දියානු ගණුදෙනුවට අමෙරිකාවේ විරෝධය ?

ඉන්දියාව විසින් රුසියානු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති මිලදී ගැනීමට වොෂින්ටනයේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරන ලෙස අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් ලොයිඩ් ඔස්ටින් වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
අමෙරිකානු සෙනෙට් සභිකයෙකු විසින් මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත්තේ , අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉන්දියාව සමග නිල සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබියදීයි.
මේ වන විට ඉහළම මට්ටමේ රුසියානු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති මිලදී ගැනීමටයි ඉන්දියාව අවසන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ.
ඊට අදාළව ක්‍රියාත්මක රුසියාවට එරෙහි සම්බාධක තත්ත්වය ඉවත් කර ගනිමින් මෙම මිලදී ගැනීම සිදුකිරීම ඉන්දියාවේ අරමුණයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *