සංචාරක අංශයට තවත් මාස 6ක ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවීමේ සහනයක්

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නියුතු අයගේ කල්බදු ලීසිං, ණය මුදල් ආපසු ගෙවීමේ කාලය තවත් මාස 06 කින් දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර ඇතැයි නීතිපති අභියාචනාධිකරණයට දන්වා තිබෙනවා.
ඒ කොරෝනා වසංගතය සමග සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වන්නන් මුහුණ පා ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙසයි.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *