අද කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථය 551 යි- අද ආසාදිතයන් 274 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
වෑඋඩ , නුගතලාව,කඩවත , බණ්ඩාරගම හා ගාල්ල ප්‍රදේශවලින් එම මරණ වාර්තා වී තිබෙනවා.

මේ අතර අද දිනයේ ආසාදිතයන් 274 ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *