කැමරාවේ සටහන් වූ අති දුර්ලභ ජායාරූපය

අති දුර්ලභ මට්ටමේ සේයාරුවක් ලබා ගැනීමට අමෙරිකානු ජායාරූප ශිල්පියකු සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ නිව් මෙක්සිකෝ හී පීකොස් කඳුවැටියේදී වනාන්තරයක ගසක් වෙත අකුණු සැරයක් පතිත වන ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව කැමරාවේ සටහන් කර ගනිමිනුයි.
පිල් ගාසියා නැමැති මෙම ජායාරූප ශිල්පියා ලබාගත් සේයාරුව තුල අකුණු සැරයේ සම්පූර්ණ කොටස් සටහන්ව තිබීම විශේෂත්වයක්.
එය කෝටියකට වරක් තරම් දුර්ලභ අවස්ථාගත ජායාරූපයක් බවයි විශේෂඥයන් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *