රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් වෙයි

Sri Lanka

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කළුවැව මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසුවේ, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ධුරයෙන් ඉවත් වූ බව තමන්ට දැනුම් දුන් බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *