සීනි බදු අඩු කිරීමේදි කිසිදු වංචාවක් සිදුවී නැහැ/ ඇමති කබ්රාල් කියයි(VIDEO)

සීනි සඳහා බදු අඩු කිරීමේදී කිසිදු වංචාවක් වී නැති බවත් එම බදු අඩු කිරීමේ වාසිය පාරිභෝගිකයාට ක්ෂණිකව නොගියත් ඔවුනට යම් සැළකියයුතු වාසියක් ලැබී ඇති බවත් මුදල් රජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්  රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ  යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ මේ අාකාරයෙන් රුපියල් 30 සීනි බද්ද සත විසිපහ දක්වා අඩු කර  මාස දෙකකින් යළිත් වැඩිකළ බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *