වාහන ලියාපදිංචියේදී (ලයිසන් කිරීමේදී) අය කරන ගාස්තුව ඉහළ දමමින් රජය හඳුන්වා දුන් නව කාබන් බද්ද අද සිට (අප්‍රේල් 01 සිට) ක්‍රියාත්මක වනවා.

වාහනයට වාර්ෂිකව ආදායම් බලපත්‍රය ලබාගැනීමේදී වාහනයේ ධාරිතාව හා ධාවන කාලය (වසර ගණන) සලකා මෙම බද්ද අය කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව ඇන්ජින් ධාරිතාව C-C-1000ට අඩු වසර 5කට වඩා අඩු ධාවන කාලයක් ඇති පෙට්‍රල් හා ඩීසල් වාහනවලින් C-C-1කට ශත 50 බැගින් බදු අය කෙරෙන අතර වසර 5ත් 10ත් අතර කාලයක් පැරැණි වාහනවලින් C.C 1කට රු.100 බදු අය කෙරෙනු ඇති. වසර 10කට වඩා පැරැණි වාහනවලින් C.C 1ට රු. 1.50 බදු අය කිරීමට නියමිතයි.

මගී ප්‍රවාහන බස් රථවලදී ධාවන කාලය වසර 5ට අඩු රථයකින් රු.1000ක් ද වසර 5ත් 10ත් අතර ධාවන කාලයක් ඇති බස්වලින් රු.2000ක් ද වසර 10කට වැඩි ධාවන කාලයක් සහිත බස් රථවලින් රු.3000ක් ද වාර්ෂික ආදායම් බලපත්‍ර ගාස්තුව එක් කෙරෙයි.

23484

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6366

දැනට රෝගීන්

116

මරණ

බෙදා හරින්න :