ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය හෙට තීරණාත්මක සාකච්ජාවක

දේශසීමාවේ ජලය බෙදා ගැනීමේ සාකච්ජා හෙට දිනයේ ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දීර්ඝ කාලයක් අත්හිටුවා තිබූ මෙම සාකච්ජාව ආරම්භ වන්නේ , දෙරට අතර සාමය පිළිබද අපේක්ෂා වර්ධනය කරමිනුයි.
හිමාල කලාපය ආශ්‍රිතව ගංගා ජලය ආසියාතික රටවල් කිහිපයකටම ගලා යන අතර , ඒවායේ ප්‍රධානතම ප්‍රතිලාභීන් වන්නේ ඉන්දියාව හා පකිස්ථානයයි.
දෙරටේ අර්බුධ මත මෙම ජලය සම්බන්ධ සාකච්ජාවන්ද අර්බුධයකට ලක්ව තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් හෙට ඇරඹෙන සාකච්ජාව මගින් මෙම ගැටළු විසදාගත හැකි බවයි ඉන්දීය වාර්තා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *