ඉදිරි මැතිවරණයේදී ඡන්ද ගන්න රනිල්ගෙන් සැලැස්මක්

එළඹෙන මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් සියලු පාර්ශව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඉදිරි මැතිවරණය ජය ගැනීමට ඡන්ද ලක්ෂ 70ක් පමණ අවශ්‍ය බවත් එම ඉලක්කයට යාමට කැපවී කටයුතු කළ යුතු බවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැරගිය පාර්ශවවල ඡන්ද ද නැවත පක්ෂයට ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *