ඉන්දියාව ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා අපනයනය තහනම් කළත් ලංකාවට එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක්

Sri Lanka

ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරන ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත අපනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවට එම එන්නත් සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බවයි ඉන්දියාව අවධාරණය කර තිබෙන්නේ.
ඒ අනුව තවත් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් කඩිනමින් මෙරටට ලබාදීමට නිල නොවන වශයෙන් ඉන්දියාව එකඟවී ඇති බවයි අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසුවේ.
ඒ අනුව දැනට එන්නත් පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයන්ට දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් මතු නොවන බවද ඔහු අවධාරණය කළා.
කොරෝනා එන්නත් අපනයනය හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ එන්නත්කරණයට බාධා මතුවීම මතයි මෙම එන්නතේ විදෙස් අපනයන තහනම පනවා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *