ඛණිජ වැලි අපනයනය කිරීමේදී අඩුවෙන් ඉල්ලූ සමාගමකට ටෙන්ඩරය දීලා / කෝප් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ඛණිජ වැලි මෙට්‍රික්ටොන් 85,000ක් අපනයනය කිරීමේදී වැඩිම ඉල්ලුමක් සහිත ටෙන්ඩරයට ලබා නොදී ටොන් එකක් ඩොලර් 20ක් අඩුවෙන් ඉල්ලුම් කළ සමාගමකට එය ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය කටයුතුකර ඇති බවට ඊයේ රැස්වූ කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණය වී තිබෙනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර මසක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස එහිදී කොප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *