ජිනීවා යෝජනාවෙන් පැරදුණත් ශ්‍රී ලංකාවට සම්බාධක නෑ / මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා (VIDEO)

ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ යෝජනාව සම්මත වුවද , සම්බාධක පැනවීම, වීසා අවලංගු කිරීම, ණය ගැනීමට බාධා ඇති කිරීම වැනි තත්ත්වයක් කඩිනමින් මතු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ ඉදිරියේදී බරපතල තත්ත්වයන් මතු නොවීමට නම් ශ්‍රී ලංකාව නිසි සැලැසුමක් නිර්මාණය කළ යුතු බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *