සිංහරාජය ආශ්‍රීත ජලාශ ව්‍යාපෘතිය අතහැර දැමීමට ඇමති චමල් එකඟ වුණා / යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා

ලෝක උරුම සිංහරාජය ආශ්‍රිත ලංකාගම මාදුගැටේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ එකඟ වූ බව යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආයතනය පවසනවා.

ඇමතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව එවැනි එකඟතාවකට පැමිණි බව ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාවේ මහ ලේකම් ආචාර්ය පුංචිනිලමේ මීගස්වත්ත බීබීසී සිංහල සේවයට සදහන් කර තිබුණා.

“අපි යුනෙස්කෝ ආයතනය, ගරු චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් කර පැහැදිලි කළා, ඒක කරන එක සුදුසු නැහැ කියලා. ඇමතිතුමා ඒක පිළිගත්තා. ඒ අනුව සිංහරාජයේ කිසිම ජලාශයක් හදන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සිංහරාජ ලෝක උරුමයට කිසිම අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තියන්නෙත් නැහැ. රජයත් එහෙමයි, ඇමැතිතුමාත් ඒ දේ පිළිගත්තා. අපිත් ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයෙන් ඉන්නේ,”

එවැනි එකඟතාවකට පැමිණියේ නම් ඒ බව ලිඛිතව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස පරිසර සංවිධාන, ආචාර්ය පුංචිනිලමේ මීගස්වත්ත ඇතුළු යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය ආශ්‍රිතව දියත් කිරීමට නියමිත ජලාශ ව්‍යාපෘති නවතා දමන්නැයි ශ්‍රී ලංකා රජයට බල කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරවේදීන් සහ පරිසර සංවිධාන ගණනාවක් පැරිසියේ පිහිටි යුනෙස්කෝ මූලස්ථානයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

පරිසර සහ සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ද එසේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය වෙත කරුණු වාර්තා කළ එක් පරිසර සංවිධානයකි.

අදාළ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආයතනය මැදිහත් වී ඇත්නම් එය සතුටට කරුණක් වන බව සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් බීබීසී සිංහල සේවය වෙත සදහන් කරනවා.

එසේ වුවත් යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආයතනය අතීතයේ කටයුතු කර ඇති ආකාරය දෙස බැලීමේදී එම ආයතනය ලබා දෙන සහතිකයන්හි වලංගුභාවය පිළිබඳ ගැටලු මතුවන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

“මහ ඈතකට යන්නේ නැතුව 2020 අවුරුද්දේ, ලංකාගම මාර්ගය හදන විටත් යුනෙස්කෝ ලංකාවේ කාර්යාලය එවැනි ප්‍රකාශ සිදු කළා. නමුත් මේ ජලාශ ව්‍යාපෘති නවතා දැමීමට එකඟ වී ඇත්නම් එය ඉතාමත් හොඳ දෙයක්,”

හුදු “දේශපාලන ප්‍රකාශයකට” සීමා නොවී, සැබවින්ම එවැනි එකඟතාවකට පැමිණ ඇත්නම් ඒ බව ලිඛිතව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය, යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආයතනයෙන් ඉල්ලා සිටියා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *