ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්ව විද්‍යාලවලට ලැබෙන දීමනා ගැන විමර්ශනයක්

ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්ව විද්‍යාලවලට ලැබෙන දීමනා පිළිබද විශේෂ අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට පර්යේෂණ කවුන්සිලය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ චීනය විසින් විවිධ දීමනා ලබා දෙමින් ඕස්ට්‍රේලියානු විශේෂඥයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා බවට සාධක පැවතීම මෙම පියවර ගැනීමට හේතුවක් බවයි.
නාසා ආයතනයේ විද්‍යාඥයන් පවා මෙම ඉලක්කයේ ගොදුරක් බවට පත්ව ඇති බවටයි චෝදනා එල්ල වුණේ.
ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු රාජ්‍ය සරසවි වල පර්යේෂණ සඳහා බාහිරින් මුදල් ගලා ඒමක් සිදුව ඇත්ද යන්න සොයා බැලීමට නියමිතයි.
එහි ප්‍රතිඵල අනුව ඉදිරි පියවර ගන්නා බවයි ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *