පිළිකා කාරක පොල්තෙල් වෙළඳපලට නිකුත් වී නැහැ / ඇමති බන්දුල (VIDEO)

Sri Lanka

පිළිකාකාරක පොල්තෙල් වෙළෙද පොළට නිකුත් කර ඇති බවට ඇතැමුන් ප්‍රචාර ගෙන ගියද ගැටලුවට හේතුවූ පොල්තෙල් තොගය කිසිදු අයුරකින් වෙළෙද පොළට නිකුත් කර නැති බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්නයක් මතුකළ අවස්ථාවේදීයි මේ පිළිබද කරුණු හෙළි කෙරුණේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *