ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ස්ථිර සාමයකට සාකච්ජා

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ස්ථිර සාමයක් තහවුරු කිරීමට නම් එරට සියලුම ජන කොටස් , අතර සමගිය ඇති කළ යුතු බව ඉන්දියාව පවසනවා.
ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් දොවාල් හා ඇෆ්ගනිස්ථාන විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර පැවැති සාකච්ජාවකදීයි මෙම අදහස ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.
සිව් පාර්ශවික දායකත්වයකින් යුතුව ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය හා තලේබාන් සංවිධානය අතර මෙම සාකච්ජා ඇරඹීඹට නියමිතයි.
මෙහිදී ඉන්දියාව , පකිස්ථානය, අමෙරිකාව හා රුසියාව සම දායකත්වයක් සාම සාකච්ජා වෙනුවෙන් ලබාදීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *