ඉන්දියාවේ අවුරුදු 45 ඉක්මවූවන්ට කොරෝනා එන්නත් අප්‍රේල් 1 සිට

Sri Lanka

වයස අවුරුදු 45 ඉක්මවූ සියලුම පුද්ගලයන්ට කොරෝනා එන්නත් ලබාදීම අප්‍රේල් පළමුවනදා සිට අරඹන බව ඉන්දියාව පවසනවා.
ඒ සදහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් සැපයුම් තහවුරු කරමින් පවතින බවයි ඉන්දීය රජය පවසන්නේ.
මේ යටතේ කොරෝනා වෛරසයේ අධි අවදානමක් පවතින කාණ්ඩය වෙනුවෙන් එන්නත් ලබා දීමට නියමිතයි.
මේ වන විටත් ඉන්දියාවේ පුද්ගලයන් කෝටි 4කට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබාදී තිබෙනවා.
ඇස්ට්‍රා සෙනිකා එන්නත් හා ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත කොරෝනා එන්නත මේ වෙනුවෙන් භාවිත කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *