දිනපතා ලෝකයේ පුද්ගලයන් කෝටියකට කොරෝනා එන්නත්

Sri Lanka

ඉන්දියාවේ කොරෝනා එන්නත්කරණය ලෝකයේ ඉහළම මට්ටමක පවතින බව , එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ් වර්ධන් පවසනවා.
ලෝකයේ දෛනිකව සිදුකරන එන්නත්කරණයෙන් සියයට 40ක් පමණ ඉන්දියාවේ සිදුවන බවයි ඔහු පවසන්නේ.
ඒ අනුව ඉන්දියාවේ ඊයේ සිදුකළ එන්තත් මාත්‍රා ලබාදීම් ගණන ලක්ෂ 32ක් .
කඩිනමින් සමස්ථ වැඩිහිටි ජනගහනයට කොරෝනා එන්නත් ලබාදීමයි ඉන්දියාවේ අපේක්ෂාව වන්නේ.
මේ වන විට දෛනිකව ලෝකයේ ලබාදෙන කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා ගණන කෝටියකට ආසන්නයි.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *