අද ආසාදිතයන් 272 ක් / විදෙස්ගතව සිට පැමිණි 12කුත්

අද දිනයේ මෙරටින් සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් 272 ක් වාර්තා වුණා.
විදෙස්ගතව සිට පැමිණි 12 දෙනකු ද ඒ අතර වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *