විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

 දිවයිනට පැමිණීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති ගෙවීමේ හැකියාවක් නොමැති සියලු ශ්‍රමිකයින් නොමිලේ නිරෝධානය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මංගල රන්දෙනිය මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා හෝටල් 15ක කාමර 800 ක් වෙන් කරගෙන ඇති බවයි.

මේ වනවිට දිවයිනට පැමිණීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ශ්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව 35,000 කට ආසන්නයි.

මංගල රන්දෙනිය මහතා පැවසුවේ, ඔවුන් කඩිනමින් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *