පොල්තෙල්වල ඇෆලටොක්සීන් මගින් ඇති වන රෝගාබාධ හෙළිකරයි

Sri Lanka

පිළිකා කාරක පොල්තෙල් වල අඩංගු ඇෆලටොක්සීන් ආහාරයට එක්වුවහොත් ඇති වන රෝගාබාධ පිළිබඳව කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා පැහැදිළි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

 “ඒක සාමාන්‍යයෙන් අක්මාවට අහිතකර දෙයක්. අක්මාවේ පිළිකා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වැඩිහිටියන්ට වැඩිය කුඩා ළමයින්ට මේක බලපාන්න පුළුවන්. දරාගැනීමේ හැකියාව අඩු නිසා. මේ ගොල්ලන්ගේ වර්ධනයට පවා මේක බලපාන්න පුළුවන්, කුඩා ප්‍රමාණයක් දීර්ඝ කාලයක් ශරීරගත වුණොත්. මේකෙන් හානියක් සිදුවෙන්න විශාල ප්‍රමාණයක් එකපාර ශරීරගත වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කුඩා ප්‍රමාණයක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශරීරගත වෙන්න ඕනේ.”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *