පොලිසියට ඩ්‍රෝන කැමරා ඇතුළු විශේෂ ආරක්ෂක කැමරා ඒකකයක්

ආරක්ෂක කැමරා විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා.

විවිධ අපරාධවල සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සහ ඔවුන් පිළිබද තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධති මගින් හැකියාව ලැබීම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම ඒකකය පිහිටුවීමට අවධානය යොමුව ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

එමෙන්ම ඊට සමගාමීව ඩ්‍රෝන කැමරා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීම ද මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *