පළාත් 07 ක් සඳහා පත්කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.මේ මාරුවීම් ලැබූ එම ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ නාම ලේඛනයයි.

01. හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා           –     බස්නාහිර පළාත
02. කේ.සී. ලෝගේස්වරන් මහතා                –     වයඹ පළාත
03. නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය                  –     සබරගමුව පළාත
04. රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා                     –     මධ්‍යම පළාත
05. මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා                        –     දකුණු පළාත
06. එම්.පී. ජයසිංහ මහතා                           –     උතුරු මැද පළාත
07. පී.බී. දිසානායක මහතා                         –     ඌව පළාත

23484

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6366

දැනට රෝගීන්

116

මරණ

බෙදා හරින්න :