අස්වුණු ඇමතිවරු වෙනුවට වැඩ බලන්න ඇමතිවරු 4 දෙනෙක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරු 6 දෙනකු ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර වල වැඩ බැලීම සඳහා කැබිනට් ඇමැතිවරුන් හතර දෙනකු පත් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරනවා.
මේ එම අමාත්‍යවරුන්ගේ ලයිස්තුවයි.

විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය ධුරයේ සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය – ඇමැති සරත් අමුණුගම මහතා

අාපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය – රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය – ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා කම්කරු අමාත්‍යං- මලික් සමරවික්‍රම මහතා

9205

ආසාදිතයන්

4075

සුවය ලැබූ

5111

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :