දින 6ක් අවහිරව තිබූ සූවස් ඇළේ නැව් ගමනාගමනය යළි ඇරඹේ

දින 6ක් පුරා අවහිරව තිබූ සූවස් ඇලේ නෞකා ගමනාගමනය යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.
විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සූවස් ඇළ පාලන අධිකාරිය සදහන් කළේ , මේ වන විට එවර් ගිවන් නෞකාව තවදුරටත් එම ස්ථානයේ පැවතියද ඇළ මාර්ගයේ අඩක් විවරව පවතින බැවින් ඒ හරහා නෞකා ගමන් කරන බවයි.
ඒ අනුව දින ගණනාවක් පුරා එවන් ගිවන් නෞකාවට පසුපසින් අවහිරව පැවැති නෞකාවන් මේ වන විට සිය ගමන අරඹා තිබෙනවා.
මේ අතර මුදා ගනු ලැබූ දැවැන්ත නෞකාවද අද දිනයේ සූවස් ඇළේ ගැඹුරු කලාපය වෙත යොමුකර ගමන් ඇරඹීමට නියමිතයි.
ඒ අනුව හෙට දිදනය වන විට සූවස් ඇළ ආශ්‍රිත අවහිරව අවම මට්ටමකට පත්විය හැකි බවයි රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේ.
මේ වන විට ඒ හරහා නෞකා ගමන් අරඹා ඇති ආකාරය ද ඊජීප්තු මාධ්‍ය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *