ප්‍රති අපනයනයට නියෝග කළ පොල්තෙල් මුදා හැරියාද සැකයක් ? / දංකොටුවේ දී බවුසර 2ක් අල්ලයි

දංකොටුව ප්‍රදේශයේ කළ වැටලීමකදී ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට සැක කරන පොල් තෙල් අඩංගු බවුසර් 2ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.
පොලීසිය පැවසුවේ, අදාළ බවුසර්වල තිබී පොල් තෙල් ලීටර් 55,000ක් සොයා ගත් බවයි.
එම පොල් තෙල් ප්‍රමිතියෙන් තොර, ප්‍රතිඅපනයනයට දැනුම් දුන් පොල් තෙල්වලින් කොටසක් ද යන්න පිළිබද සොයා විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි.
මීට අදාළව ශ්‍රී ලංකා රේගුව සමග ඉදිරි විමර්ශන සිදුකරන බව පොලිසිය සදහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *