පොලිස් නිල ඇදුම අවභාවිත කර සිදුකරන පහරදීමකදී ආත්මාරක්ෂාවට පියවර ගත හැකිද ?(VIDEO)

පොලිස් නිල ඇඳුම අවභාවිතා කර සිදුවන පහරදීමකදී පුරවැසියෙකුට සිය ආත්මාරක්ෂාව වෙනුවෙන් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් පවතින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා.
අද රූපවාහිනී නාලිකාවක් වෙත අදහස් දක්වමින් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ , දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 92 සහ 93 යන ප්‍රතිපාදන යටතේ ජිවිතාරාක්ශාව සඳහා ක්‍රියා කළ හැකි බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *