අල්ලස් ගත් රුපියල් 10,000 ක් ගිල දැමූ පොලිස් නිලධාරියා රෝහලේ

Sri Lanka

අල්ලස් ලෙස ලබා ගන්නා ලද රුපියල් 10,000ක මුදලක් ගිල දැමීම හේතුවෙන් වැලිවේරිය පොලිසියේ සුළු පැමිණිලි අංශ ස්ථානාධිපතිවරයා ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් එම අල්ලස් ගැනීම වැටලීමට ගිය අවස්ථාවේදී ඔහු මෙම මුදල ගිලදමා ඇතැයි සදහන්.

අල්ලස් නිලධාරීන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත්තේ තමන් ඉදිරියේදී මෙම නිලධාරියා 5000 නෝට්ටු දෙකක් ගිල දැමූ බවයි.

රථවාහන සම්බන්ධ ගැටලුවක් නිරාකරණය කිරීම කිරීම සඳහා මෙසේ රුපියල් 10,000 ක අල්ලසක් ලබාගෙන ඇති බවද සඳහන්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *