කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු ඇතිවන සුළු අපහසුතා ගැන බිය නොවන්නැයි ඉල්ලීමක්.(VIDEO)

Sri Lanka

කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු ඇතිවන සුළු අපහසුතා සම්බන්ධයෙන් බියක් ඇති කර ගැනීම අනවශ්‍ය බව වෛද්‍ය අශාන් පතිරණ මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ එය එන්නත සක්‍රීය බවට එක් සාධකයක් බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *