අළුත් අවුරුදු සැණකෙළි හා සංගීත සංදර්ශනවලටත් අවසර නැහැ

එළැඹෙන සිංහල – දමිළ අලුත් අවුරුද්දට සමගාමීව අවුරුදු ක්‍රීඩා උත්සවල සැණකෙළි සහ සංගීත සංදර්ශන සඳහා අවසර නොදීමට සෞඛ්‍යය අංශ තීරණය කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවේල මහජන ඒකරාශී වීම් තවදුරටත් සීමා කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා බවයි.
දැනට පිළිපදින සෞඛ්‍ය පුරුදු එලෙසින්ම අනුගමනය කරමින් පවුලේ අය සමග එක්ව අවුරුදු සමරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ වැඩිදුරටත් ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *