ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය සාමය වෙනුවෙන් ධාවන තරගයක

ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය අතර සාමය ප්‍රවර්ධනයේ පියවරක් ලෙස කාශ්මීර දේශ සීමාවේ ධාවන තරගයක් පවත්වා තිබෙනවා.
මේ සදහා ඉන්දු හා පකිස්ථාන කාශ්මීරය නියෝජනය කරමින් තරගකරුවන් 250ක් ඉදිරිපත්ව සිටි බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.
ඒ අනුව දේශසීමා බාධක බිද හෙළමින් සාමය වෙනුවෙන් ගත් පියවරක් ලෙස මෙය නම් කර තිබෙනවා.
මේ වන විට ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය ස්ථීර සාමයක් වෙනුවෙන් දේශසීමාවේ ගැටුම් වළක්වාගැනීමේ එකඟතාවයකට ද එළඹ තිබුණා.
ඒ අනුව පකිස්ථානයේ ජාතික දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ ලිපියක් ද යොමු කිරීමටයි ඉන්දීය අගමැතිවරයා පියවර ගෙන තිබුණේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *