ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණිකයින්ගේ රැකියා ගැන නවතම අනාවරණයක්

Sri Lanka

ස්ථිර වීසා මත සිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා කරමින් සිටින පුහුණු සංක්‍රමණිකයින්ගෙන් 23% ක් තම නිපුණතා මට්ටමට පහළින් රැකියාවල නිරත වන බව හෙළිවී තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ කමිටුවේ නවතම වාර්තාව මේ බව හෙළිකර ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ කමිටුවේ නවතම වාර්තාව අනාවරණය කරන පරිදි එම ප්‍රමාණය 34,000 ක් පමණ වේ.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සේවා පළපුරුද්දක් නොමැතිවීම  මෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියානු සමාජයේ පුද්ගල සම්බන්ධකම් මද වීම ඒ සඳහා පොදු හේතු ලෙස අදාළ වාර්තාව දක්වයි.

එමෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමට හා ලිවීමට ඇති දුෂ්කරතාවය ද තවත් හේතුවක් ලෙස දක්වා ඇත.

තමන්ගේ කැමැත්ත මත අවම වශයෙන් හෝ තමාගේ වෘත්තියේ රැකියාවක් කිරීමට නොලැබෙන පුද්ගලයින් අතර ඔස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වූ ගණකාධිකාරීවරුන්, සිවිල් ඉංජිනේරුවන් සහ සූපවේදීන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

පුහුණු සංක්‍රමණිකයින්ට ඔවුන්ගේ වෘත්තියේ රැකියාවක් සොයාගත නොහැකි නිසා කුලී රථ පැදවීමේ රැකියා පිළිබඳ උදාහරණය මේ තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට අදාළ වාර්තාව භාවිතා කරයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *