දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්්‍යය කිරීමේ සූදානමක්

බෞද්ධ ඇතුළු සියලූ ආගම්වල දරුවන්ට ඉරිදා උදයවරුවේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්යය කිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.
බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ දී බෞද්ධ උපදේශන සභාවල රැස් වු අවස්ථාවේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මෙම තීරණය පිළිබද දැනුවත් කළ බව සදහන්.
අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් ඒකාබද්ධව මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය සාර්ථකව සිදුකරනු ලබන දරුවන්ට පාසල් විභාගවලදී හා විවිධ කඩඉම්වලදී ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාදීම සම්බන්ධ යෝජනාවක්ද මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවට ඇතුලත් කිරීමට නියමිතයි.

7521

ආසාදිතයන්

3714

සුවය ලැබූ

3792

දැනට රෝගීන්

15

මරණ

බෙදා හරින්න :