පිළිකා කාරක පොල්තෙල් වෙළඳපලට නිකුත් වී අවසන් ද?(VIDEO)

Sri Lanka

පිළිකාකාරක සහිත පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය මහතා කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.
ඔහු මෙහිදී කියා සිටියේ අදාළ තෙල් තොග පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුව ඇත්දැයි පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *