කාශ්මීරයේ සූෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ අයිතිය ඉල්ලයි

Sri Lanka

කාශ්මීරයේ සූෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්නැයි ඉන්දීය රජයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
ඒ කාශ්මීරයේ දී සංවිධානය කර තිබූ , විශේෂ සංස්කෘතික උත්සවයකදීයි.
එම කලාපයේ වාසය කරන සුෆී මුස්ලිම්වරුන්ට අනන්‍ය ස්ථාන ආරක්ෂා කරන ලෙසට ද මෙහිදී ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව තිබුණා.
මේ වන විට ඉන්දු පකිස්ථාන සීමාවේ කාශ්මීර කලාප තුල සාමය ස්ථාලිත වෙමින් පවතින බැවින් , සිය අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි මෙමගින් ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *