අද සිට දෙන සතොස සහන මල්ලේ බඩු ලැයිස්තුව මෙන්න

Sri Lanka

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස අලෙවිසල් හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් සහන මිලට ලබාදීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 1400ක් පමණ වන මෙම බඩු මල්ල රුපියල් 1000 ක සහන මුදලකට ලබා දෙන බවයි.

එම සහන මල්ලට අයත් භාණ්ඩ මෙසේයි.

 * කෑලි මිරිස් 100 g
 *නාඩු සහල් කිලෝ 1Kg
 * පරිප්පු 1Kg
 *තේ කොළ 100 g
 *සෝයාමීට් පැකට් 1යි
 *සුදු කැකුළු 1Kg
 *රතු කැකුළු 1Kg
 *ලුණු පැකට් 1යි1Kg
 *පාන් පිටි 1Kg
 *හාල්මැස්සො 250 g
 *සුදු සීනි කිලෝ 1Kg
 *මුව ආවරණ 1යි

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *