විභාග දෙපා. පෞද්ගලීකරණය මුළුමනින්ම අසත්‍යයක්; විභාග කොමසාරිස්

Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, පෞද්ගලීකරණය කරන බවට පළ වී ඇති වාර්තා, මුළුමනින්ම අසත්‍යයක් බව, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසනවා.

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ කර ඇති එම වාර්තා පදනම් විරහිත බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *