අලුත් අමුඩෙට ප්‍රතිචාර ගොඩයි (VIDEO)

කලකට ඉහතදී තම නූතන ‘වස් කවියක්‘ ගයමින් රටම වසඟ කර ගත් සමන් ලෙනින් දින කිහිපයකට පෙර එහිම දෙවන නිර්මාණයත් එළි දක්වා තිබුණා. මේ නිර්මාණයටත් පෙර සේම බොහෝ ප්‍රතිරාච ලැබෙමින් පවතින නිසාම දැනට මිලියනයකටත් වඩා නැරැඹීම් තිබෙන මෙම ගීතය වෙනුවෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වූ බොහො දෙනාට තුති කරමින් එය තමා ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බව සමන් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි සටහනක් තබා තිබුණා. ඔහු එහි සඳහන් කර ඇත්තේ දෙවනි අමුඩෙට ප්‍රතිචාර බොහෝ ලැබුණු බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *