දේශපාලනය වෙනුවෙන් ජායාරූප අවභාවිත කරලා / දේවානි ජයතිලකගෙන් චෝදනා

ජාතික ජන බලවේගයේ නිරූපමා සේරසිංහ මහත්මිය තමන් සමග ගත් පින්තුරයක් අවභාවිත කළේ යයි ගම්පහ අඩවි වන නිලධාරී දේවානී ජයතිලක මහත්මිය සමාජ මාධ්‍ය පණිවිඩයක් තබමින් චෝදනා කර තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *