ප්‍රති අපනයනයට නියෝග කළ පොල්තෙල් යළි පරීක්ෂාවකට

ප්‍රතිඅපනයනයට නියෝග කළ ප්‍රමිතියෙන් තොර පොල්තෙල් තොග යළිත් පරීක්ෂා කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මේජර් ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය මහතා පැවසුවේ, ප්‍රතිඅපනයනය කෙරෙන්නේ අදාළ පොල්තෙල් තොග ද යන්න නිශ්චිත වශයෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා යළිත් පරීක්ෂා කෙරෙන බවයි.

ප්‍රමිතියෙන් තොර පොල්තෙල් ආනයනය කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිත බව ද මේජර් ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය මහතා සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *