කිරි පිටි මිල වැඩි වීමේ අවධානමක්

කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධ අවසන් තීරණය ජීවන වියදම් කමිටුවට පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පවතින බවට ඉදිරිපත්වූ ඉල්ලීම් හේතුවෙනුයි.
දේශී කිරි නිෂ්පාදනවල ප්‍රගතියක් සිදුකිරීමට නම් ආනයනික කිරිපිටි මිල වැඩි කළ යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කර ඇත්තේ අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා විසිනුයි.

7521

ආසාදිතයන්

3714

සුවය ලැබූ

3792

දැනට රෝගීන්

15

මරණ

බෙදා හරින්න :