රාජ්‍ය වෙසක් සතිය අදින් ඇරඹෙයි

2018 රාජ්‍ය වෙසක් සතිය අදින් ආරම්භ වනවා.
චිත්තං දන්තං සුඛාවහං(දැමුණු සිත සුව ගෙන දේ) යන්න මෙවර වෙසක් සතියේ තේමාවයි. සංවර්ධනයේ තිරසර අරමුණු සාක්ෂාත් කරනු වස් ගමේ පන්සල ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් කරමින් ප්‍රඥාවන්ත බොදුනුවන්ගෙන් යුතු බෝසත් සමාජයක් යන්න මෙවර වෙසක් සතියේ අරමුණයි.අද සිට සිට මැයි 02 වන දා දක්වා මෙවර වෙසක් සතිය ක්‍රියාත්මක වනවා.

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :