පරිනත ජීවිතයක් උරුම වන්නේ දැනුම හා අත්දැකීම් මතයි. ජීවත් වන සැම මොහොතකම අපට යමක් ඉගෙන ගැනීමට හැකිවෙයි. එබැවින් දිර්ඝ කාලයක් ජිවත්වුවන්ගේ දැනුම හා අත්දැකීම්වල වටිනාකම අප්‍රමාණය. එසේනම් වසර සියයකට වැඩි කාලයක් මොලොව වාසය කළ දැනුමෙන් අත්දැකීමෙන් හා සුවයෙන් පුර්ණ මිනිසුන්ගේ ජිවිතවල සැබෑ හරය අපට ආලෝකයක් නොවන්නේත ද?. මේ ශතවර්ශයකට වැඩි කාලයක් ජීවත් වුවන් ඔවුන්ගේ සතුට සාර්ථකත්වය හා සුවය පිළිබඳ මුලධර්ම වශයෙන් පෙන්වා දුන් කරුණු රැසක එකතුවකි.
(මුලාශ්‍ර – අන්තර්ජාලය)

 

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

94

මරණ

බෙදා හරින්න :