පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන ගැන නීතිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් චෝදනා ගොනු කරන බවට පලවන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව නීතිපතිවරයා පවසනවා.
අදාළ තරුණු පිළිබඳ අධ්‍යයන හා විශ්ලේෂණය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *