අද ආසාදිතයන් 137 ක් හා කොරෝනා මරණ 5ක්

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයන් 37ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් අද දිනයේ වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 137ක්.
මේ අතර කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් අද වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 586ක්.
මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 80 හැවිරිදි කාන්තාවක්, කොළඹ 10 ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 67 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්, යාපනය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 71 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්, බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 77 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් සහ කොළඹ 10 ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 71 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *